دلــــــم یک سینی می خواهد پر از استکان های ِ صف کشیــــدۀ چای

از شما چه پنهان ....

دلــــــم یک سینی می خواهد پر از استکان های ِ صف کشیــــدۀ چای

و یک عصر پاییزی

من باشم و تمام کسانی که دوستشان دارم ....

و به سلامتی هم


چای بنوشیـــــــم ... داغ داغ ....!

/ 0 نظر / 57 بازدید