ارزیابی افلاتوکسین توتال در چای


نویسند‌گان:

[ زینب نانیجی ] - دانش اموخته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی وا
[ عیسی غلامپورعزیزی ] - استادیار گروه قارچ شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بابل
[ علی محمدی ثانی ] - استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان
[ شعبان حسن زاده ] - دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
خلاصه مقاله:

مایکوتوکسینها دسته ای از متابولیتهای ثانویه قارچی هستند که در روی گستره وسیعی از مواد غذایی نظیر غلات، دانه های روغنی میوه ها سبزیجات طی برداشت و انبارداری توسط قارچ فرصت طلب در شرایط حرارتی و رطوبت مناسب تولید می شوند افلاتوکسین ها B1,B2,G1,G2 رایج ترین و قدرتمندترین نوع این سموم می باشند که اکثرا توسط ایپرژیلوس فلاووس واسپرژیلوس پارازیتیکوس و اسپرژیلوس نومیوس تولید می شوند و به دلیل اثرات سرطان کبد فعالیت سرکوب ایمنی و کاهش رشد بطو بالقوه برای سلامتی انسان مخاطره انگیز می باشند در این مطالعه در طی زمستان 1388 و بهار 1389 40 نمونه چای داخلی و خارجی مصرفی شهرستان امل بطور تصادفی جمع اوری شده اند و از لحاظ افلاتوکسین توتال به روش الایزای مورد سنجش قرار گرفتند نمونه ها با متانول 70% عصاره گیری شدند از 20 داخلی دو نمونه 10% با حداقل میزان 2/1 و حداکثر 14/5 میکروگرم درکیلوگرم الودگی افلاتوکسین توتال داشتند بیش از 10 میکروگرم درکیلوگرم حد مجاز افلاتوکسین توتال در جیره غذایی انسان در استاندارد اروپایی درصورتی که از 20 چای خارجی سه نمونه 15% با حداقل میزان 1/5 و حداکثر 16/5 میکروگرم در کیلوگرم الودگی داشتند.


کلمات کلیدی: افلاتوکسین توتال، چای و الایزا

متن کامل این مقاله تاکنون انتشار نیافته است. جهت دریافت خلاصه دو صفحه ای آن به نشانی رایانامه من درخواست دهید.


/ 0 نظر / 40 بازدید