# تحقیقات_چای_در_ایران

تاثیر دما در بهینه سازی مرحله تخمیر اکسیداتیو در فرآیند تولید چای سیاه

تاثیر دما در بهینه سازی مرحله تخمیر اکسیداتیو در فرآیند تولید چای سیاه مقایسه روشهای موجود چایسازی در ایران نویسند‌گان: [ بهرام ناصرنژاد ] ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه

نویسندگان 1 زهرا پوری؛ 2 محمد‌هادی گیویان‌راد  ؛ 3 سید‌مهدی سیدین‌اردبیلی؛ 2 کامبیز لاریجانی 1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 2استادیار، گروه مهندسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

تبیین راهکارهای مؤثر برای توسعه صنعت چای در استان گیلان

نویسند‌گان: [ محمدصادق اللهیاری ] - استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [ حبیب الله رضادوست ] - کارشناس مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

اثر تنش خشکی بر شاخص های رشدی نهال های چای آلوده به نماتد مولد زخم ریشه

نویسندگان 1مینا محجوبی نیا* ؛ 2زهرا تنها معافی؛ 3علی سراجی؛ 1سعید رضائی 1گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید