# تحقیقات_چای_در_ایران

بررسی نیازهای آب و هوایی کشت چای در شمال ایران

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران . 1375 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم پایه > علوم زمین استاد راهنما: زهرا حجازی زاده | دانشجو: علی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

ارتباط مصرف چای سیاه و قهوه با خطر ابتلاء به سرطان پروستات: مطالعه مورد-شاهدی

نویسنده(گان):فائزه عسکری، مهدی کاردوست پاریزی، بهرام رشیدخانی، چکیده:مقدمه: سرطان پروستات شایع ترین سرطان مردان در کشورهای توسعه یافته می باشد. از میان ریسک فاکتورهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

اندازه گیری میزان سرب، کادمیوم و مس در چای سیاه تولیدی در کارخانجات مازندران

اندازه گیری میزان سرب، کادمیوم و مس در چای سیاه تولیدی در کارخانجات مازندران در بهار و تابستان 1390 نویسندگان: لاله کریم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O

نویسنده(گان):منصور افشار محمدیان، مریم مسیبی، معصومه جمال امیدی، چکیده:گیاه چای (Camellia sinensise L.) یکی از مهم ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

تبیین راهکارهای مؤثر برای توسعه صنعت چای در استان گیلان

نویسند‌گان: [ محمدصادق اللهیاری ] - استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت [ حبیب الله رضادوست ] - کارشناس مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید