آمار واردات چای ایران در سال 1392

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1392

سری لانکا

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

15,185,666

1,970,577,473,986 Rls.

79,143,999 $

2

1392

هند

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

17,076,532

1,924,303,123,377 Rls.

77,650,864 $

3

1392

امارات متحده عربی

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

7,948,144

1,190,390,620,282 Rls.

47,638,100 $

4

1392

سری لانکا

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

7,656,362

952,587,739,424 Rls.

38,540,601 $

5

1392

هند

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

7,265,199

871,127,254,795 Rls.

34,990,423 $

6

1392

امارات متحده عربی

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

5,293,628

652,646,125,037 Rls.

26,322,893 $

7

1392

کنیا

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

1,649,631

186,139,258,039 Rls.

7,502,070 $

8

1392

چین

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

1,210,569

144,153,540,845 Rls.

5,814,555 $

9

1392

کنیا

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

682,455

64,468,647,713 Rls.

2,599,924 $

10

1392

آلمان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

130,976

30,127,024,946 Rls.

1,215,829 $

11

1392

منطقه آزاد چابهار

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

220,411

25,209,882,797 Rls.

1,017,332 $

12

1392

چین

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

226,630

23,613,218,231 Rls.

954,498 $

               

13

1392

امارات متحده عربی

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

111,985

13,100,306,960 Rls.

527,826 $

14

1392

ترکیه

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

84,000

11,565,031,400 Rls.

464,310 $

15

1392

چین

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

88,200

8,984,330,754 Rls.

361,267 $

16

1392

ویتنام

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

75,152

8,424,255,121 Rls.

340,551 $

               

17

1392

منطقه آزاد چابهار

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

47,194

5,565,484,477 Rls.

222,984 $

18

1392

ویتنام

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

84,976

5,495,568,836 Rls.

221,808 $

19

1392

ویتنام

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

17,600

2,269,940,484 Rls.

91,379 $

               

20

1392

ویتنام

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

19,710

1,459,288,667 Rls.

58,971 $

               

21

1392

سری لانکا

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

15,600

861,101,352 Rls.

70,237 $

               

22

1392

منطقه آزاد چابهار

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

5,743

428,098,064 Rls.

17,237 $

                                                                               

23

1392

هنگ کنگ

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

30

9,335,219 Rls.

377 $

                               
ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
این آمار شامل دستگاه چای ساز و عصاره و اسانس نمی شود.
/ 0 نظر / 24 بازدید