مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه های گیاهی

مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه های گیاهی روی اندام های هوایی و

در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان

نویسندگان: نازنین نژاد قنبر- مسعود اربابی- رضا وفایی شوشتری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

منبع: تحقیقات حشره شناسی زمستان 1389; 2(4 (پیاپی 8)):329-338

لینک دانلود متن کامل مقاله: 

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6004713890808.pdf

/ 0 نظر / 7 بازدید