اجرای برنامه یک روز در مناطق چایکاری در استان ریزه (ترکیه)

انجمن جوانان استان ریزه ترکیه در اقدامی جالب گروهی از دانش آموزان سراسر کشور را به باغ های چای این استان چایخیز برد تا برای اولین بار برگ چینی را تجربه کنند. انجمن جوانان که وابسته به سازمان ملی جوانان ترکیه است با ایجاد این فضای فرهنگی قصد دارد دانش آموزان را با شرایط این کشت و صنعت آشنا کند.

مدیر هماهنگی این برنامه گفت: 30 نفر در برنامه ما شرکت دارند که از بخش های مختلف ترکیه امده اند. آنها با شرایط تولید و فراوری چای اشنا می شوند.

یکی از دانش آموزان حاضر در این برنامه گفت: نوشیدن چای خیلی راحت است. اما در این جا ما با شرایط سخت برگ چینی که افراد مسن در شیب های تند انجام می دهند؛ آشنا شدیم. کار با این قیچی ها واقعا مشکل است. خدا به آنها قوت دهد.

محمد کاراتاس (یکی دیگر از دانش آموزان) گفت: نمی دانید چقدر برداشت چای زیر تابش آفتاب سخت است. چه کار دشوار و خسته کننده ای. دست های من که بی حس شد. حالا که چای می خورم بیشتر به این زحمتی که برای چیدن و فراوری ان می کشند فکر می کنم.

/ 0 نظر / 23 بازدید