سازمان چای کشور در سال 1378

جزوه ای است که در سال 1378 معاونت امور باغبانی (وقت) از روند صنعت چای، آمارها و سطح زیر کشت و اقدام های سازمان چای کشور تهیه کرده بود.


جهت دریافت این نشریه به نشانی رایانامه من

m.sanjary@gmail.com

درخواست دهید.

/ 0 نظر / 78 بازدید