مصوبه دولت درباره قیمت خرید برگ سبز چای در سال زراعی ۹۳-۹۲

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

 

هیات وزیران در جلسه ۲۴/ ۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ تصویب کرد:

 

۱- قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی ۱۳۹۳- ۱۳۹۲ برای درجه یک و دو به ترتیب معادل هجده هزار (۱۸.۰۰۰) ریال و ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

 

۲- قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو به خریداران برگ سبز چای، معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌شود.

 

۳- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید.

 

معاون اول رئیس‎جمهور اسحاق جهانگیری

/ 0 نظر / 5 بازدید