مقایسه روش تولید و ویژگی های کیفی و تغذیه ای چای سبز و سیاه


نویسند‌گان:

[ زهرا عابد ] - دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی
[ ماندانا طایفه ] - هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
چکیده

چای مصرفی مردم درسطح جهان فراورده ای است که با منشا گیاهی سالم و بدون مواد افزودنی و نگهدارنده های رایج مواد غذایی که از لحاظ تاریخی قدمت آن به سال 2737 قبل از میلاد مسیح می رسد برگ چای شامل اقسام مختلفی از پلی فنل ها و کاتچین هاست که از جمله ترکیبات آنتی اکسیدانی بسیار مهم و قوی با منبع گیاهی محسوب میشوند این آنتی اکسیدان ها دراز بین بردن رادیکالهای آزاد دربدون انسان نقش دارند که بهعنوان داروی جلوگیری از سرطان و کاهش رشد غدد سرطانی شناخته معرفی شده اند انواع چای را می توان به سه گروه عمده تخمیری چای سیاه تخمیر نشده چای سبز و نیمه تخمیری چای اوولانگ تقسیم کرد از نقطه نظر بیوشیمی چای کیفیت فراورده نهایی بستگی به کمیت وکیفیت مواد خام و روش فراوری آن دارد اصولا شیوه فراوری که بتواند تمامی موادغذایی خام برگ سبز چای را به مواد محلول و قابل شرب تبدیل و تشکیل مواد ناخواسته و ضایعاتتولید را به کمترین میزان ممکن تقلیل دهد از لحاظ بیوشیمی بهره وری و صنعت شیوه مطلوب تلقی می شود دراین مقاله ضمن بررسی فراوری تولید چای به عنوان محصول بومی گیلان و تفاوت روش تولید چای سیاه و سبز به ویژگی های کیفی تغذیه ای و کاربردی چای پرداخته شده است.


کلمات کلیدی: اکسیداسیون ـ پلی فنل ـ چای سیاه ـ چای سبز ـ کیفیت
جهت دریافت متن کامل این مقاله به نشانی رایانامه من
m.sanjary@gmail.com
درخواست دهید.
/ 0 نظر / 36 بازدید