بررسی اثر سیاست های اقتصادی بر تنظیم بازار چای در ایران

ایران یکی از کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف‌کننده چای‌ می‌باشد که بخش اعظم نیاز مصرفی را از بازارهای جهانی تأمین‌ می‌نماید.به‌طوری‌که در سال 2005 سهم مصرف چای ایران از مصرف جهانی 3/3 درصد بوده درحالی‌که فقط 4/1 درصد از تولید جهانی را داشته است.در این مطالعه ضمن مروری مختصر بر سیاست‌های تنظیم بازار چای در ایران در سال‌های اخیر آنها با سیاست‌های اتخاذی در سایر کشورها برای تنظیم بازار این کالای‌ مهم و اساسی مقایهس و بررسی شده است.در این مطالعه همچنین‌ به صورت تحلیلی اثر سیاست‌های به کار گرفته شده برای تنظیم‌ بازار این نوشدنی خانوار بر روند تولید،مصرف،تجارت و قیمت چای‌ در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین با توجه به‌ روند متغیرهای فوق،عمده‌ترین چالش‌های بازار این کالا که موجب‌ افزایش مصرف چای خارجی،علی‌رغم افزایش تولید داخلی در برخی‌ سال‌ها،کاهش مصرف چای داخلی در خانوارهای شهری و روستایی‌ جمع‌بندی و ارائه شده است.در نهایت در بخش پایانی این مقاله‌ عمده‌ترین راهکارها برای بهبود وضعیت تولید،تجارت و مصرف این‌ محصول مهم در کشور در قالب توصیه‌های سیاستی ارائه گردیده‌ است.

نویسندگان: داود چراغی- سمانه قلی پور

(16 صفحه - از 27 تا 42)
متن کامل این مقاله را از این نشانی می توانید دانلود کنید:
http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/39013883703.pdf
/ 0 نظر / 5 بازدید