تاثیرات آنتا گونیستی مانیتول و اسید سالیسیلیک بر روی تجمع کاتشین

عنوان کامل:

تاثیرات آنتا گونیستی مانیتول و اسید سالیسیلیک بر روی تجمع کاتشین (+) در کالوس چای (.Camellia sinensis L)

 مانیتول و اسید سالیسیلیک بعلت تاثیر بر سنتز (+) کاتشین مورد آزمایش قرار گرفتند، ماده اخیر یک مولکول آنتی اکسیدان می باشد و بمقدار فراوان در چای (Camellia sinensis) وجود دارد. میزان (+) کاتشین در کالوس های کشت شده بر روی محیط موراشیگ و اسکوگ با حضور اسید سالیسیلیک (1.5 و 10 میکرومول) کاهش می یابد. وجود مانیتول (30 گرم بر لیتر) در محیط کشت موجب افزایش زیاد (+) کاتشین (5 برابر) و آنتوسیانین ها (29 برابر) در کالوس چای پس از 10 روز می گردد. اسید سالیسیلیک بمقدار یک میکرومول بشدت بازدارنده سنتز (+) کاتشین که توسط مانیتول القاء شده است، می باشد.

 

نویسندگان:

برنارد فرانکویز,کارگر زینب,شاکربازارنو حسین,سیدحسینی داورانی سعید

 

منبع: 

مجله ایرانی علوم و تکنولوژی-الف زمستان 1381; 27(1-الف):169-174

/ 0 نظر / 4 بازدید