عوامل موثر بر کیفیت چای در عملیات چای سازی

اولین مقاله من در حوزه صنعت چای که در دومین شماره مجله چای از انتشارات سازمان چای آن زمان منتشر شد. این مقاله را من و مهندس شکرگزار عزیز جداگانه ترجمه کرده بودیم و تنها در موقع نشر مقاله متوجه شدیم. بنابراین پس از یک جلسه به بررسی ترجمه هایمان پرداختیم و موارد توافق شد این مقاله.

جهت دریافت متن کامل این مقاله به نشانی رایانامه من

m.sanjary@gmail.com

درخواست دهید.

/ 0 نظر / 50 بازدید