برگزاری جلسه کشورهای تولید کننده چای در مقر فائو

بازار چای

جلسه کشورهای تولید کننده چای در تاریخ های 5 و 6 می (15 و 16 اردیبهشت ماه) در مقر سازمان فائو در رم برگزار می شود. در این نشست، اعضا پیشرفت کار در کارگروه های ذیل را بررسی خواهند کرد:

1- حداکثر میزان مجاز سموم آفت کش

2-حداکثر میزان مجاز سموم در دم کرده چای

3- کیفیت و تجارت چای

4- چای ارگانیک

5- تغییر اقلیم

6- خرده مالکان

نمایندگانی از کشورمان نیز در این نشست حضور خواهند یافت.

/ 0 نظر / 8 بازدید