مجله علمی چای

مجله علمی چای شماره 2 که در سال 1380 منتشر شد. این مجله در اداره کل خدمات پژوهشی چای تهیه می شد و چند شماره ای از آن منتشر شد.

جهت دریافت این شماره از مجله چای به نشانی رایانامه من

m.sanjary@gmail.com

درخواست دهید.

/ 0 نظر / 46 بازدید