تعیین افلاتوکسین توتال در چای به روش الایزا

نویسند‌گان:

[ زینت نائیجی ] - دانش اموخته مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی وا
[ علی محمدی ثانی ] - استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان
[ عیسی غلامپورعزیزی ] - استادیار گروه قارچ شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بابل
خلاصه مقاله:

مایکوتوکسینها دسته ای از متابولیتهای ثانویه قارچی هستند که در روی گستره وسیعی از مواد غذایی نظیر غلات، دانه های روغنی میوه ها سبزیجات طی برداشت و انبارداری توسط قارچ فرصت طلب در شرایط حرارتی و رطوبت مناسب تولید می شوند افلاتوکسین ها B1,B2,G1,G2 رایج ترین و قدرتمندترین نوع این سموم می باشند که به دلیل اثرات سرطان کبد فعالیت سرکوب ایمنی و کاهش رشد بطو بالقوه برای سلامتی انسان مخاطره انگیز می باشند در این مطالعه در طی زمستان 1388 و بهار 1389 40 نمونه چای داخلی و خارجی مصرفی شهرستان امل بطور تصادفی جمع اوری شده اند و از لحاظ افلاتوکسین توتال به روش الایزای مورد سنجش قرار گرفتند نمونه ها با متانول 70% عصاره گیری شدند از 20 داخلی همه نمونه ها 100% با حداقل میزان 2/1 و حداکثر 14/5 میکروگرم درکیلوگرم الودگی افلاتوکسین توتال داشتند که دو نمونه 10% بیشاز حد مجاز بوده است بیش از 10 میکروگرم درکیلوگرم حد مجاز افلاتوکسین توتال در جیره غذایی انسان در استاندارد اروپایی درصورتی که از 20 چای خارجی تمام نمونه ها 100% با حداقل میزان 1/5 و حداکثر 16/5 میکروگرم در کیلوگرم الودگی داشتند و سه نمونه 15% آن بیش از میزان استاندارد بوده است.

 

کلمات کلیدی: افلاتوکسین توتال، چای و الایزا

 

جهت دریافت متن کامل این مقاله به نشانی رایانه من

m.sanjary@gmail.com

درخواست دهید.

/ 0 نظر / 35 بازدید