چای ایرانی

مطالب آموزشی و ترویجی درباره چای در ایران و جهان

مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی سه نوع چای عمده وارداتی موجود در سطح شهر مشهد
نویسنده : سید محسن سنجری - ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٥
 

مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی سه نوع چای عمده وارداتی موجود در سطح شهر مشهد در طی سال 1388

این تحقیق به منظور تعیین ویژگی های فیزیکوشیمیایی سه نوع چای سیاه عمده وارداتی موجود در سطح شهر مشهد در طول یک سال و مقایسه با استانداردهای ملی موجود انجام گردید. نمونه برداری از چای های خشک وارداتی شامل چای ارتدکس سیلان، ارتدکس کلکته وCTC (کله مورچه) از تعداد 5 کارخانه مختلف بسته بندی کننده چای به طور ثابت، به صورت ماهانه و بطور تصادفی صورت گرفت. سپس نمونه ها از طریق انجام آزمون های فیزیکوشیمیایی شامل رطوبت، خاکستر کل، خاکستر محلول در آب، قلیائیت خاکستر، عصاره آبی، فیبر خام و کافئین مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیز داده ها در طول سال نشان داد که در هر سه نوع چای، از بین ویژگی های فیزیکوشیمیایی میزان خاکستر محلول در آب که نشان دهنده میزان خاک و آلودگی چای می باشد و میزان عصاره آبی که نشان دهنده کیفیت حسی و تغذیه ای چای می باشد دچار نوسانات بیش تری بوده و میزان سایر ویژگی ها تغییر چندانی نکرده است. به طور کلی میزان تمامی ویژگی ها به استثنای میزان رطوبت در محدوده مجاز استاندارد چای قرار داشت. هم چنین نتایج نشان داد که میزان هر یک از ویژگی های فیزیکوشیمیایی مورد بررسی در این سه نوع چای با یکدیگر متفاوت است که به دلیل تفاوت منشا و فرایند تولید آن ها می باشد. به طور میانگین، چای CTC در بین سه نوع چای از ویژگی های فیزیکوشیمیایی مطلوب تری برخوردار بود.

نویسنده: رزیتا سالاری ( اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

منبع: علوم و فناوری غذایی پاییز 1389; 2(2 (پیاپی 5)):65-72

لینک دانلود: http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/25113890508.pdf