چای ایرانی

مطالب آموزشی و ترویجی درباره چای در ایران و جهان

بررسی مقدار هدر رفت عناصر غذایی پر مصرف در اثر فرسایش خاک در اراضی چای
نویسنده : سید محسن سنجری - ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٥
 

بررسی مقدار هدر رفت عناصر غذایی پر مصرف در اثر فرسایش خاک در اراضی شیب دار زیر کشت چای در شرق استان گیلان

تاکنون در ایران بیشترین تحقیقات فرسایش خاک، در مورد میزان جابجایی و یا رسوبگذاری ذرات خاک انجام شده است، در حالی که خسارات فرسایش به خارج شدن خاک از دسترس گیاه و پر شدن مخازن آب محدود نمی شود و هدر رفتن عناصر غذایی و کاهش حاصلخیزی خاک در اثر فرسایش، یکی از بارزترین اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع فرسایش در اراضی کشاورزی واقع در مناطق شیب دار است ولی متاسفانه تاکنون تحقیقی در مورد میزان این نوع خسارات در کشور انجام نشده است. این تحقیق در خاکهایی با ظاهر فرسایش یافته با بافت لومی شنی و شنی لومی در اراضی با شیب متوسط 50 درصد در دو دامنه رو به شمال و دو دامنه رو به جنوب در اراضی چایکاری لاهیجان واقع در شرق استان گیلان به منظور تعیین میزان تلفات عناصر غذایی پر مصرف (N,P,K) در اثر فرسایش و محاسبه ارزش اقتصادی آنها انجام شد. مقدار متوسط فرسایش خاک با روش سزیم – 137 و با استفاده از رابطه زانگ در اراضی مورد مطالعه، برابر 3 تن در هکتار در سال بدست آمد. مقدار ازت کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب خارج شده از زمین در اثر فرسایش به ترتیب 1.21، 0.26 و 0.75 کیلوگرم در هکتار در سال و ارزش اقتصادی عناصر قابل جذب هدر رفته برابر 1450 ریال در هکتار در سال بدست آمد.

 

نویسندگان: ابراهیمی رضا,رفاهی حسینقلی,علی اکبر علیرضا,میرنیا سیدخلاق

منبع: پژوهش و سازندگی بهار 1381; 15(1 (پی آیند 54) در منابع طبیعی):76-85