چای ایرانی

مطالب آموزشی و ترویجی درباره چای در ایران و جهان

مرحله پلاس در چای سازی
نویسنده : سید محسن سنجری - ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٧
 

مقدمه

نخستین مرحله چایسازی درکارخانه، پلاس نام دارد. پلاس، فرآیندی است که طی آن،برگ های تازه چیده شده، هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شیمیایی برای انجام مراحل بعدی آماده می­شوند. بی تردید، پلاس مهم ترین مرحله چایسازی است که پایه و اساس با کیفیت شدن چای در آن گذاشته می شود. بنابراین در صورت توجه و دست یافتن به مقدار مطلوب در پلاس،می توان  چای هایی با کیفیت عالی تولید نمود و بالعکس با بی توجهی و سهل انگاری در مرحله پلاس با مسائل وگرفتاری های عدیده ای در مراحل بعدی تولید مواجه گردید. به قول معروف «پلاس یا به چای کیفیت می بخشد یا آن را تباه می سازد.»

اهداف پلاس

    در مرحله پلاس، دست یافتن به اهداف ذیل تعقیب می شود:

  ƒتجزیه و از هم گسستن ترکیبات شیمیایی موجود در سلول های برگ به اجزای ساده تر به نحوی که مجدداً با مولکول های ساده دیگر ترکیب شده، بسیاری از صفات و خصوصیات ویژه چای مانند مایه­داری(1) و عطر(2) را ایجاد نمایند. به مجموعه فعل و انفعالات فوق، پلاس شیمیایی می گویند.

 ƒکاستن از رطوبت برگ تازه که در دامنه 74 تا 83 درصد نوسان می­کند.

ƒحالت نرم و ارتجاعی بخشیدن به برگ که برای انجام مرحله بعدی یعنی مالش و  لول کردن برگ و پیچش آن ضرورت دارد.

ƒدو مورد فوق را پلاس فیزیکی برگ می نامند.

پلاس شیمیایی

   پلاس شیمیایی بلافاصله پس از چیدن برگ آغاز می شود. این فرآیند، مستقل از مقدار کاهش رطوبت بوده، تابعی از زمان و دما می­باشد. اگرچه مقدار رطوبت به احتمال زیاد ظرف چند ساعت به حد مورد نظر می رسد اما واکنش های کاتابولیک(3) که از لحظه چیدن برگ شروع می شوند، تا مدتی ادامه خواهد داشت. بنابراین ترکیبات شیمیایی برگ تا چند ساعت پس از کم شدن رطوبت آن برای تولید چای مناسب نیستند. به همین دلیل، تداوم این فرآیند به منظور رسیدن هوای کافی و انتظار کشیدن برای تجزیه مولکول های آلی بزرگ به ساختارهای ساده  تر ضرورت پیدا می­کند. در هنگام پلاس، تغییرات شیمیایی زیر به وقوع می پیوندد:

 ƒ آزاد شدن کربن دی اکسید و آب براثر تجزیه مولکول های بزرگتر

ƒتغییرات در فعالیت آنزیم

ƒتجزیه مختصر و ناقص پروتئین ها به اسیدهای آمینه که آغازگر تشکیل ترکیبات معطر به شمار می آیند.

ƒافزایش میزان کافئین که سبب تندی نوشابه چای می گردد.

ƒتشکیل ترکیبات معطر و فرار (VFC)(4) .  برخی از این ترکیبات موجد بوی علف(5)  و  برخی دیگر موجد بوی گل(6) هستند.

ƒتقلیل میزان کلروفیل

    تغییرات شیمیایی فوق همگی با ماهیت درونی ساختار بیوشیمیایی برگ مرتبط هستند؛ اما دامنه و حد نهایی این واکنش ها به منشاء بذر بوته ها، عملیات زراعی و عوامل محیطی مانند  دما، رطوبت و غیره بستگی دارد. این فرآیند معمولاً طی 12 تا 16 ساعت به وقوع می پیوندد و نمی توان آن را تسریع نمود.

پلاس فیزیکی

   پلاس فیزیکی سبب کاهش رطوبت برگ می شود. اگر بخواهیم چای باکیفیتی بسازیم باید عمل پلاس را به درستی انجام دهیم. اگرچه تعیین نقطه پایان فرآیند پلاس بسیار دشوار است. کاهش میزان رطوبت برگ و افزایش نرمی و شل شدن برگ به میزان مطلوب و مورد نظر در کوتاه زمانی انجام می شود. اما وقوع پلاس شیمیایی محتاج زمانی طولانی­تر است. بنابراین (با  توجه به تفاوت مدت زمان این دو پلاس) کاری می کنند تا پلاس فیزیکی با سرعتی کند تر انجام شود و این پلاس از نظر زمانی با پلاس شیمیایی هماهنگ گردد. این مقاصد با عبوردادن هوا از میان برگ ها محقق می شود.


درصد پلاس

    درصد پلاس طبق تعریف عبارت است از وزن100 کیلوگرم برگ سبز پس از انجام پلاس. به  بیان دیگر، پلاس 70 درصد یعنی این که وزن 100 کیلوگرم برگ سبز پس از انجام پلاس به 70 کیلوگرم رسیده و 30 کیلوگرم آب برگ از آن خارج شده است. در این شیوه، میزان پلاس بدون توجه به میزان رطوبت اولیه برگ تعیین می شود. بنابراین بسته به رطوبت اولیه برگ، همین پلاس70 درصد به مقادیرمتغیری از رطوبت برگ تعبیرخواهد شد. این شیوه، تناقضات عدیده ای دارد. چون در زمانی رواج یافت که اندازه­گیری دقیق رطوبت برگ سبز و برگ پلاس شده میسر نبود. جدول ذیل به شما نشان می دهدکه چطور علی­رغم یکسان بودن میزان پلاس، مقدار  رطوبت برگ پلاس شده (بسته به مقدار رطوبت اولیه برگ) تغییر می کند.

 

تغییر در میزان رطوبت برگ پلاس شده

درصـد رطـوبـت

درصـد پـلاس

برگ پـلاس شده

بـرگ سبـز

3/75

82

70

6/72

80

70

9/69

78

70

4/68

77

70

3/64

74

70

 
  بنابراین، به یک اندازه پلاس کردن برگ در طول فصل بهره برداری، مطلوب نیست. زیرا آب درون برگ طی این زمان تغییر می کند و برای دست یافتن به پلاس مطلوب در اوقات مختلف  باید مقادیر متفاوتی از آب برگ را خارج نمود. علاوه بر این، هنگام وقوع فرآیند پلاس،
علی­رغم استحاله هیدرات­های کربن  به ترکیبات ساده
تر و متعاقب آن، عمل تنفس که  به کاهش 4 درصدی مواد محلول می انجامد؛ شاهد افزایش میزان کافئین و اجزای دیگر خواهیم بود. بنابراین در شرایط عملی، آن افت جبران می شود. تعیین درجه پلاس با استفاده از نسبت ماده خشک به رطوبت، روشی مناسب تر است.

درصد بازیابی(عملکرد)

    نسبت وزن چای خشک تولید شده به برگ  سبز را در اصطلاح «درصد بازیابی» یا «مقدارعملکرد» می­نامند. این نسبت بسته به مقدار رطوبتی که در ابتدا در برگ وجود دارد؛ تغییر می کند. از 100 کیلوگرم  برگ  سبز که رطوبت آن 83 درصد است در فصلی که هوا مرطوب است مقدار5/16 کیلوگرم چای خشک به دست می آید. به همین قیاس، از 100 کیلوگرم  برگ سبز با رطوبت 72 درصد در فصل خشک، به اندازه 5/27 کیلوگرم چای خشک به دست خواهد آمد. با توجه به این که میانگین  رطوبت برگ در تمام فصل بهره برداری بین77 تا 78 درصد است؛ معمولاً از 100 کیلوگرم برگ سبز، استحصال 5/22 کیلوگرم چای خشک را بایست انتظار داشت.

رطوبت نسبی وسنجش رطوبت

   معمولاً از دم سنج (دماسنج دارای لوله خشک و تر) (7) برای اندازه گیری رطوبت استفاده می کنند. تفاوت بین قرائت لوله خشک و تر این دماسنج را تفاوت رطوبت سنجی یا HD(8 می نامند. از قرار معلوم، تفاوت 4 درجه سانتی­گراد (7 درجه فارنهایت) در شرایط متعارف، مقدار مطلوب و مناسبی است. اما درصورتی که برگ، خیس باشد تفاوت 6 تا 8 درجه سانتی گراد (10 تا 5/14 درجه فارنهایت) درابتدا و به منظورحذف رطوبت سطحی برگ، ملاک کار قرار
می
گیرد و پس از انجام این عمل، تفاوت رطوبت سنجی به 4 درجه سانتی­گراد کاهش داده  می شود.

تجهیزات پلاس

    تاکنون از روش های مبتکرانه گوناگونی همچون پلاس به کمک تات(رفه)، پلاس درون تونل، پلاس به کمک غلتک(Drum) و پلاس به کمک تراف برای این مقصود استفاده شده است. بین روش های مذکور، پلاس به کمک تراف، رایج ترین شیوه ای است که اکنون در تمام کشورهای چایخیز جهان مورد استفاده قرار دارد. مزایای این  شیوه عبارتند از:

الف) به صرفه بودن

ب) قابل تنظیم بودن تراف با توجه به ظرفیت و درجه  پلاس

ج)قابل تنظیم بودن اندازه تراف

د) صرفه­جویی در استفاده از مکان

ه) استفاده مناسب و بهینه از نیروی انسانی وانجام آسان تر کارها

     تراف، کانال مستطیل شکلی است که منفذی برای عبورجریان هوا دارد. بستر تراف یعنی جایی که برگ را روی آن  پخش می کنند؛ در واقع نقش محل خروج هوا را ایفا می نماید. هوا به کمک پنکه نصب شده در مدخل تراف به طور موازی با محور پنکه به  سمت روبرو می وزد. این پنکه، کلاهک نوک تیزی دارد  که در اصطلاح به آن پخش کننده(diffuser) می گویند.کلاهک مذکور سبب تسهیل عبور جریان هوا و مانع تلاطم آن می گردد. وزش این هوا و عبور آن از میان برگ ها سبب زدودن رطوبت آن­ها خواهد شد.

    چون مدت زمان پلاس، طولانی است؛ معمولاً نمی توان از تراف بیشتر از یک بار در روز استفاده کرد. بنابراین هرکارخانه چایسازی بایستی ظرفیتی متناسب با مقدار برگ رسیده در روز داشته باشد. ظرفیت گرفتن برگ سبز برابر یک درصد کل محصول سالانه (با  نگاهی منطقی و با پیش بینی شرایط سالهای بعد) در نظر گرفته می شود. زیرا این  مقدار تنها 2 یا 3 مرتبه در سال از حدمعمول تجاوز می نماید. تراف ها، اندازه های گوناگونی دارند. لیکن برای آسانی کار ریختن برگ وتخلیه آن، عرض تراف را 8/1 متر و طول آن را 23 تا 24 متر در نظر می گیرند.

     تراف  بر دو قسم  است:  تراف باز و تراف محصور.(9)

تراف باز

    در تراف باز، برگ را با ضخامتی معین می گسترانند؛ به نحوی که هوا از زیر بستر مشبک و  سوراخ­دارآن به طرف بالا جریان یابد. در اثر این  جریان، برگ هایی که در قسمت زیرین قرار دارند زودتر پلاس می شوند. بنابراین، هرچند مدت یک بار باید جهت دمیدن هوای پنکه ها را عوض کرد تا برگ لایه بالایی نیز (براثر مکیده شدن هوا به سمت پایین بستر تراف) پلاس  گردد. در تراف باز، موتور پنکه  ها را طوری طراحی می کنند که جهت دوران و چرخش آن­ها به آسانی و با زدن یک کلید عوض شود. لیکن درموقع عکس شدن جهت دوران یا ایجاد حالت مکش، کارایی وقدرت پنکه تا حد زیادی (حدود60 درصد) کاهش می یابد. در نتیجه به دلیل انجام شدن کار بیشتر در قیاس با حالت دمیدن و حرکت رو به جلوی هوا، برق بیشتری نیز مصرف می شود. علاوه براین درحالت دوران معکوس، مکش هوای گرم از بستر برگ امکان­پذیر نیست. با این حال، علی­رغم این که از روش جریان دوطرفه هوا، انتظار پلاسی یکنواخت­تر می رود؛ اما برگ هایی که در لایه میانی قرار دارند به دلیل فشردگی ناشی از این وضعیت به طور مطلوب پلاس نمی شوند. به همین دلیل، هرچند مدت بایستی برگ ها را زیر و رو کرد تا بهتر پلاس شوند. البته فرد متصدی باید دست های خود را کاملاً تمیز نماید یا از دستکش تمیز برای انجام این کار استفاده نماید. 

اصلاح تراف­های باز

   انجمن تحقیقات چای آسام (TRA) به منظوردست یافتن به پلاسی یکنواخت  تر اصلاحاتی را برای تراف های باز فعلی ابداع و معرفی کرده است. از جمله با استفاده از پره هایی که کارایی آن­ها (از نظر کاهش مقاومت هوا) بیشتر است و اتاقکی به شکل شانه زنبور عسل، جهت بهبود  حرکت رو به جلوی هوای پنکه تلاش شده است. برای بهتر  شدن پخش هوا در میان برگ های ریخته شده در تراف نیز می توان ساختمان بستر تراف را اصلاح کرد.

تراف محصور

   بستر برگ در تراف  های محصور با بالاآوردن کناره های تراف و ایجاد دیواره و گذاشتن یک سقف روی آن در محیطی  بسته قرار می گیرد. این تراف به منظور ایجاد یک فضای بسته در بالای بستر برگ طراحی شده است. در این وسیله، پنکه همواره در یک جهت (حالت دمنده) می­چرخد و هوا را از بالا به پایین یا بالعکس به جریان در می آورد. همچنین در این تراف، دریچه  هایی به طور جداگانه برای ورود و خروج هوا تعبیه شده که به کمک آن­ها (بدون تغییر جهت دوران پنکه) جریان  هوا را تنظیم می نمایند. از آن­جا که در این روش، برگ ها کمتر دست می خورند؛ احتمال وارد آمدن صدمه به آن­ها بسیار اندک است. همچنین  برگ در این روش از تغییرات آنی شرایط محیطی و جوی در امان می ماند. با این حال استفاده از تراف باز، رایج تر و نظارت بر انجام پلاس در آن ساده تر است.  به همین دلیل، تراف باز همچنان در  صنعت چای رواج دارد. در برخی نمونه های تراف  محصور، هوا به طور پیوسته به جای دمیده شدن، مکیده می شود و همان تاثیر حالت دمیدن را روی برگ می گذارد. در این شیوه، گرم کردن هوا در بخش جلویی تراف (و نه در قسمت پنکه) انجام می شود. 

سیستم نگهداری برگ سبز(GLSS) (10)

    این وسیله که به همت انجمن تحقیقات چای آسام تکمیل گشته، جوانه های چیده  شده را تا 48  ساعت به صورت تازه نگه می دارد. این وسیله از محفظه ای مستطیل شکل با دو بخش انتهایی که به سمت پایین مثل دهانه شیپورگشاد می شوند؛ تشکیل شده است. در داخل این قسمت تعدادی دیواره توری شکل از جنس فلز با فاصله مساوی از هم قرار داده شده است. دیواره فلزی از قسمت بالای این محفظه آویزان  می شود. این دیواره ها را به کمک یک قفل ضامن دارکه روی بدنه محفظه مذکور تعبیه شده می توان به حالت مایل نگه داشت. فاصله بین هر  دو دیواره، فضایی را برای ریختن توده برگ سبز از بالای محفظه فراهم می نماید. برای خنک نگه داشتن برگ، هوا را از کف این محفظه پخش می کنند. با  خلاص کردن دیواره ها  می توان برگ ها را تخلیه و به تراف منتقل کرد.

 

پنکه تراف

    پنکه، یکی از مهم ترین اجزای تراف است. برای انجام عمل پلاس از پنکه های جریان­­محور استفاده می کنند. جهت جریان یافتن هوا در این پنکه ها اساساً موازی با محور پیشرانه است. این پنکه ها در فشار ثابت 12 میلی­متر (نیم اینچ) کار می کنند و قادرند حجم زیادی هوا را به جریان درآورند. یکی از مزیت های پنکه های جریان محور، جهت دوران آن­ها است که می توان آن را عوض کرد تا هوا را در جهت عکس به جریان اندازند. اما با تغییرجهت دوران، کارایی و توان پنکه تقریباً به نصف کاهش می یابد. حتی اگر پره های پنکه را طوری طراحی کنند که یک میزان هوا را در دو جهت به جریان در آورد؛ برق یا نیروی مورد نیاز برای انجام این کار 40 تا 60 درصد بیشتر از موقعی است که از تیغه های معمولی  در این پنکه­ها استفاده می شود.

 

بارگیری و میزان گستراندن برگ

    قسمت پخش برگ در تراف در واقع مانند یک دریچه عمل می کند. با ریختن برگ در این  قسمت، مقاومت لازم جهت عبور هوا ایجاد و میزان فشار به اندازه معین تنظیم و تثبیت می شود.

برگ را معمولاً به طور یکنواخت و به میزان23 کیلوگرم در هر مترمربع برای چایسازی به روش CTC یا 13 تا 16 کیلوگرم در هر مترمربع برای روش ارتدوکس در نواحی جلگه ای (11)  و دشت و 8 تا 10 کیلوگرم در هر مترمربع برای چایسازی به روش ارتدوکس در نقاط مرتفع، داخل تراف می ریزند.

 

 مدت پلاس

    مدت پلاس بر مبنای طول مدت به انجام  رسیدن فرآیند پلاس فیزیکی و شیمیایی تعیین می شود. پلاس فیزیکی ظرف 3 تا 4 ساعت به انجام می رسد. درحالی که پلاس شیمیایی  12 تا 16 ساعت به  طول می انجامد. در مورد برگی که در شرایط پلاس قرار دارد؛ نکات ذیل را در نظر می گیرند:

ƒمالش برگ های پلاس نشده منجر به خرد شدن برگ به تکه های کوچکی می­گردد که این   تکه ها در مراحل  بعدی دچار تغییرات مورد نظر نمی شوند و در نهایت به چای نامرغوبی تبدیل خواهند شد.

ƒچنانچه برگی کمتر از اندازه پلاس شود؛ مواد جامد محلول آن درخلال فرآیند مهیا سازی برگ (مانند مالش یا تخمیر) کاهش خواهد یافت.

ƒهرگاه برگ کم پلاس را مالش دهند؛ به توده­ای مرطوب و خیس تبدیل می شود که این خیسی، مانع رسیدن اکسیژن و غیریکنواخت انجام شدن واکنش اکسیداسیون (تخمیر) خواهد شد.

ƒ مالش برگ کم پلاس سبب به هم چسبیدن برگ ها و تشکیل کلوخه در حین  انجام فرآیند اکسیداسیون (تخمیر)می شود.

ƒدرصورت بالا رفتن دما از 25 درجه سانتی­گراد احتمال آلودگی ناشی از باکتری­ها در  برگ­های کم پلاس بیشتر می شود.

ƒپلاس فیزیکی کامل و صحیح، سبب کم شدن مقدار بارگیری دستگاه خشک کن می گردد.

گرم کردن هوا به منظور انجام پلاس

    معمولاً  از روش های زیر  برای گرم کردن هوا جهت پلاس استفاده می شود:

ƒاستفاده از مشعل های گاز سوز برای هر تراف (درجایی که گاز قابل دسترسی باشد).

ƒرساندن هوای گرم از راه کانال به هر تراف از یک گرم کننده مجزا.

ƒاستفاده مستقیم از هوای گرم دستگاه  خشک کن  در زمانی که خالی (بدون چای) کار می­کند.

ƒاستفاده از هوای خروجی دستگاه خشک کن.

   دو روش آخر به دلیل استفاده نمودن از محفظه  اختلاط هوا(12) در منطقه دارجیلینگ بسیار متداول هستند. اما روش چهارم احتمالاً سبب ایجاد هوای گرم و مرطوب خواهد شد. روش نخست نیز فقط در جاهایی که گاز داشته باشند قابل استفاده است. اما روش دوم، تقریباً   متداول­ترین طریقه­ی تهیه هوای گرم در اکثر مناطق است. یک قاعده تجربی در این خصوص  می گوید: «میزان اختلاط هوای گرم باید به اندازه یک دهم حجم هوای پیرامون تراف باشد.»

  در هند برای گرم کردن هوا، از گرم کننده نفت سوزDFیا گرم کننده زغال سوز سنتی استفاده  می نمایند. از آنجا که دمای هوای حاصل از این وسایل بسیار زیاد است؛ آن را با میزان معینی هوای سرد مخلوط می کنند تا دمای هوا به اندازه مطلوب برسد.

 

پلاس - ملاحظاتی با توجه به شیوه تولید

    در ناحیه جلگه­ای شمال شرقی هند، به منظور انجام چایسازی به روش ارتدوکس، مقدار پلاس را 60 تا 65 درصد (یعنی میزان رطوبت برگ  پلاس شده  60 تا 65 درصد است) درنظر  می گیرند. اما در منطقه دارجیلینگ، پلاس را شدیدتر می کنند به طوری که مقدار رطوبت برگ پلاس شده به حدود 30 درصد می رسد.

    برای چایسازی به روش CTCمقدار رطوبت برگ پلاس شده در حد70 درصد کفایت می کند. استفاده از تعداد زیادی تراف (درصورت امکان) بسیار مفید است. ضخامت گستردن برگ در ناحیه جلگه نباید کمتر از 10 سانتی­متر (4 اینچ) باشد. اما در نقاط مرتفع، حداقل ضخامت لایه برگ 5/7 سانتی­متر(3 اینچ) است. درباره این حداقل ضخامت پخش برگ روی تراف باید گفت: هرچه ضخامت این لایه کمتر باشد؛ بهتر است.

   هنگام ریختن برگ در تراف، عبور میزان ناچیز هوای پیرامون (با استفاده از دریچه  هوای تراف) از میان برگ ها برای  خنک کردن آن­ها مفید ومطلوب است. این کار از وارد آمدن  صدمه بیشتر به برگ خصوصاً درفصل تابستان که دمای برگ رسیده ممکن است سر به 45 درجه  سانتی­گراد (113 درجه فارنهایت) بزند؛ جلوگیری خواهد نمود.

ƒپخش کردن برگ باید در طول وعرض تراف، یکنواخت باشد. برگ های مرطوب را نبایستی روی هم انباشت.

ƒتندی وزیدن هوا باید به گونه­ای باشد که برگ ها را به اطراف پرتاب نکند.

ƒبرگ را باید با نهایت دقت داخل تراف  ریخت. از ریختن برگ ها به بیرون و اطراف تراف باید جلوگیری نمود. کارگران باید مراقب باشند که روی برگ ها راه نروند. چون برگ های پلاس شده خیلی راحت له می شوند.

ƒطول مدت و دما در مرحله پلاس برخصوصیات چای تولیدی تاثیر می گذارند. دمای کم سبب ارتقای کیفیت می شود؛ درحالی که دمای زیاد موجب افزایش رنگ نوشیدنی چای (به بهای از دست رفتن کیفیت آن) می شود. چای های پلاس نشده به صورت پولکی و باز(13) هستند. اگرچه نوشابه آن­ها تند(14) است؛ اما کیفیت(15) ضعیفی دارند.

ƒگذشت 12 تا 14  ساعت جهت به انجام رسیدن و کامل شدن پلاس شیمیایی ضروری است.

ƒکنترل و نظارت کامل بر عملیات پلاس به کمک دستگاه سنجش رطوبت هوا، دم سنج (دماسنج خشک و تر) رطوبت سنج، توزین برگ قبل و بعد از پلاس برای تولید محصولی با کیفیت بهتر موثر واقع خواهند شد.

ƒبرای وقوع عمل پلاس به طور یکنواخت در تمام مدت انجام این فرآیند باید کوشش نمود تا میزان رطوبت با آهنگ معینی کاهش یابد. این کار سبب انجام واکنش های شیمیایی در مسیر مطلوب خواهد شد.

ƒپس از خاتمه پلاس، با وزاندن هوای محیط به درون تراف، برگ ها را خنک می نمایند.

برگ های درون تراف را در زمان مقرر یعنی هنگامی که نوبت تخلیه آن می­رسد باید تخلیه نمود.

برگ های پلاس شده را باید درون سبدهایی ریخت و جابه­جا کرد.

 

سیستم کنترل و هدایت رایانه­ای (EMCS) (16)

   روش نظارت و کنترل عملیات پلاس به کمک رایانه در قالب یک برنامه توسعه و تحقیق(R&D) در برخی کارخانه ها به اجرا در آمده است.  در این روش، هدایت وکنترل موارد ضروری مانند جریان هوا، میزان گرما، مدت پلاس، مقدار تبخیرآب و غیره پس از واردکردن داده­های لازم به یک رایانه، انجام می­شود. مثلاً سیستم براساس داده های خود در زمان مقرر، پنکه تراف ها را خاموش می­کند و در نتیجه سبب صرفه­­جویی قابل توجهی در مصرف انرژی می­شود. در این سیستم، ثبات و پیوستگی در فرآیند پلاس و بهبود کیفیت، بیشتر قابل دست­یابی است.

توضیحات:

1-    body

2-    Flavour

3-    Catabolic

4-    مخفف Volatile Flavour Compounds

5-    grassy odour

6-    Flawery  aroma

7-    Wet and Dry Bulb Thermometer

8-    مخفف Hygrometric  Difference

9-    Open and enclosed  through

10-مخفف Green Leaf storage system

11-Plains

12-Bulking chamber

13-Flaky

14-Brisk

15-quality

16-مخففElectronic  monitoring and control system