چای ایرانی

مطالب آموزشی و ترویجی درباره چای در ایران و جهان

مقایسه فعالیت آنتی‌ اکسیدانی عصاره چای سبز با آنتی ‌اکسیدان های تجاری
نویسنده : سید محسن سنجری - ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٤
 

با توجه به عوارض مختلف گزارش شده از آنتی‌اکسیدان‌های تجاری، در سال‌های اخیر، تحقیقات بر روی دستیابی به آنتی‌اکسیدان‌های سالم تر و موثرتر از منابع طبیعی، متمرکز شده است. هیدروکینون، یک ماده روشن‌کننده است که به سختی پایدار می‌شود و بر اثر اکسیداسیون در معرض هوا به‌ سرعت قهوه‌ای رنگ می‌گردد.
هدف: هدف از این مطالعه مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی برگ‌های چای سبز با آنتی‌اکسیدان‌های کرم هیدروکینون 2 درصد بود.
روش تحقیق: در این پژوهش، فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی برگ‌های خشک شده چای سبز در مقایسه با آنتی‌اکسیدان‌های تجاری (سدیم متا‌بی‌سولفیت و بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن BHT) در غلظت‌های 1/0، 5/0، 1 و 2 درصد (وزنی/ وزنی) در کرم هیدروکینون 2 درصد بررسی گردید. فراورده‌های حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها و عصاره فوق به مدت سه ماه در دمای 5/0± 25 درجه سانتی‌گراد و 5/0 ± 45 درجه سانتی‌گراد و به دور از نور نگهداری شدند. پایداری فیزیکی و درصد هیدروکینون باقیمانده پس از 2 هفته، 1، 2 و 3 ماه بررسی گردید.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاکی از تسریع تخریب هیدروکینون با افزایش دما بود. در ماه سوم، در هر دو دمای 25 و 45 درجه سانتی‌گراد، عصاره در تمامی غلظت‌ها فعالیت بیشتری را در مقایسه با آنتی‌اکسیدان‌های تجاری نشان داد (p<0.001). در ماه سوم، فراورده‌های حاوی عصاره پایداری فیزیکی مناسبی را با مقدار هیدروکینون باقیمانده 70، 75، 77 و81 درصد (به ترتیب افزایش غلظت) در دمای 25 درجه و 50، 54، 58 و 62 درصد در دمای 45 درجه سانتی‌گراد، نشان داد.
نتیجه‌گیری: با استفاده از این نتایج می‌توان عصاره چای سبز را با غلظت‌های فوق را به عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی موثر برای مواد حساس به اکسیداسیون پیشنهاد نمود.

 نویسندگان: کتایون مرتضی سمنانی- مجید سعیدی- زهرا نوزادی

منبع: گیاهان دارویی زمستان 1383; 4(13):36-44

متن کامل این پژوهش را از این نشانی دانلود کنید:

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54113831306.pdf