چای ایرانی

مطالب آموزشی و ترویجی درباره چای در ایران و جهان

کاربرد افزودنی های شیمیایی برای بهبود فرایند اکسایش تولید چای ایرانی
نویسنده : سید محسن سنجری - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٤
 

چای سیاه، حاصل اکسایش پلی فنل های موجود در برگ سبز چای است. در این تحقیق با بررسی فرایند اکسایش آنزیمی و شیمیایی برگ سبز چای، امکان اصلاح فراوری تولید چای با افزودنی های مجاز آلومینیم سولفات و زئولیت مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه، اثر هر یک از این افزودنی ها بر رنگ چای، زمان اکسایش و زمان دم کشیدن بررسی شده است. این تحقیق نشان می دهد که افزودن هر یک از این افزودنی ها در مرحله اکسایش، موجب بهبود رنگ چای ایرانی و کاهش زمان اکسایش و دم کشیدن آن می شود. به طوری که افزودن ppm200 از آلومینیم سولفات و زئولیت در مرحله اکسایش به ترتیب موجب کاهش زمان اکسایش به میزان 21 و 15 درصد می شود. همچنین افزودنppm 190 از آلومینیم سولفات و زئولیت به ترتیب موجب افزایش مقدار جذب محلول چای به میزان 20 و 10 درصد می شود.

 

نویسندگان: ذاکری علی*,جعفری جید عباس

منبع: شیمی و مهندسی شیمی ایران پاییز 1385; 25(3):57-62.

متن کامل این پژوهش را از این نشانی دانلود کنید:

http://sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/56913850307.pdf