چای ایرانی

مطالب آموزشی و ترویجی درباره چای در ایران و جهان

اقتصاد چای از تولید تا مصرف
نویسنده : سید محسن سنجری - ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٠
 

در زمینه مسائل مرتبط با اقتصاد و بازاریابی چای تحقیقات زیادی به فراخور اهمیت این محصول در اقتصاد کشور یا مناطق تولید کننده آن انجام نشده است و جای آن هست که محققان با همکاری در قالب پژوهش های چند رشته ای به آن بپردازند تا بدون لوث شدن اصل موضوع  به واکاوی معضلات این بخش بپردازند و گره از مشکل این حوزه بگشایند.

اما یکی از تحقیقات منسجم انجام شده در زمینه مسائل اقتصادی چای که با همت دکتر خسروی نژاد انجام گرفته در قالب کتابی با عنوان اقتصاد چای از تولید تا مصرف در موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در سال      1384 منتشر شده است. این کتاب مرجع خوبی برای محققان برای کسب اطلاع از داده های یکی از مقاطع حساس مدیریت صنعت چای و سمت گیری برای انجام تحقیقات بیشتر در آینده است.

اقتصاد چای

بخش های مختلف این کتاب را از نشانی های ذیل می توانید دانلود کنید:

1- فهرست

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/0.pdf

2- مقدمه

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/01.pdf

3- نگاهی به وضعیت بازار چای در ایران و جهان

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/1.pdf

4- مروری بر مطالعات انجام گرفته در زمینه بازار چای

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/2.pdf

5- برآورد تابع تولید چای خشک و کارایی فنی

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/3.pdf

6- مزیت نسبی چای

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/4.pdf

7- برآورد تابع عرضه چای خشک

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/5.pdf

8- برآورد تابع تقاضای واردات چای

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/6.pdf

9- برآورد تقاضای چای

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/7.pdf

10- تحلیل آماری سیاست های قیمتی چای

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/8.pdf

11-  پیش بینی و بررسی ارتباط بین متغیرهای قیمتی

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/9.pdf

12-  کانال های توزیع، بسته بندی و تحلیل ساختار بازار چای

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/10.pdf

13- جمع بندی و نتیجه گیری

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/11.pdf

14- فهرست منایع

http://www.agri-peri.ir/entesharat/ketab/ketab-shap/k15/12.pdf