چای ایرانی

مطالب آموزشی و ترویجی درباره چای در ایران و جهان

آمار صادرات چای ایران در سال 1392
نویسنده : سید محسن سنجری - ساعت ٧:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٧
 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1392

تاجیکستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

2,469,757

74,885,019,716 Rls.

3,011,916 $

2

1392

اندونزی

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

2,496,530

61,593,710,360 Rls.

2,482,710 $

3

1392

تاجیکستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

2,223,703

56,084,077,506 Rls.

2,246,040 $

4

1392

ترکیه

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

2,149,253

52,557,658,957 Rls.

2,120,854 $

5

1392

ازبکستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

1,287,869

31,962,663,218 Rls.

1,274,975 $

6

1392

اندونزی

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

1,674,625

31,795,943,628 Rls.

1,276,874 $

7

1392

عراق

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

1,052,091

31,372,295,327 Rls.

1,263,304 $

8

1392

کنیا

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

1,012,740

26,506,265,660 Rls.

1,069,640 $

9

1392

ترکمنستان

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

559,942

25,618,649,404 Rls.

1,034,061 $

10

1392

فدراسیون روسیه

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

774,838

25,291,589,262 Rls.

1,015,849 $

11

1392

آلمان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

945,905

21,604,199,658 Rls.

870,508 $

12

1392

افغانستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

680,282

17,918,810,715 Rls.

719,399 $

13

1392

گرجستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

713,815

17,727,774,773 Rls.

714,923 $

14

1392

هند

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

582,635

15,196,453,316 Rls.

613,674 $

15

1392

امارات متحده عربی

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

584,740

14,460,208,125 Rls.

584,750 $

16

1392

ازبکستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

557,248

13,980,988,051 Rls.

562,813 $

17

1392

پاکستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

652,029

13,501,734,952 Rls.

544,394 $

18

1392

هلند

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

590,412

13,478,126,186 Rls.

542,804 $

19

1392

هند

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

665,269

12,384,794,756 Rls.

498,276 $

20

1392

ترکیه

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

446,374

11,185,183,928 Rls.

451,645 $

21

1392

ترکمنستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

340,077

10,114,334,422 Rls.

408,087 $

22

1392

آذربایجان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

353,061

8,761,898,680 Rls.

353,403 $

23

1392

ازبکستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

324,512

8,581,258,532 Rls.

345,135 $

24

1392

افغانستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

287,259

8,442,794,484 Rls.

340,070 $

25

1392

پاکستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

730,953

8,114,509,991 Rls.

327,234 $

26

1392

هلند

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

670,150

7,652,144,120 Rls.

308,380 $

27

1392

امارات متحده عربی

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

386,540

7,497,344,890 Rls.

302,290 $

28

1392

ترکمنستان

09021000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

142,049

7,070,677,017 Rls.

285,354 $

29

1392

تاجیکستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

215,904

5,385,732,951 Rls.

217,904 $

30

1392

آلمان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

443,260

5,100,571,090 Rls.

205,560 $

31

1392

افغانستان

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

88,175

3,945,381,090 Rls.

158,714 $

32

1392

جمهوری عربی سوریه

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

125,250

3,785,111,500 Rls.

152,500 $

33

1392

مالزی

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

161,950

3,718,179,532 Rls.

149,898 $

34

1392

فرانسه

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

145,650

3,612,334,050 Rls.

145,650 $

35

1392

ترکمنستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

170,377

3,456,798,260 Rls.

138,944 $

36

1392

اسپانیا

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

132,000

3,279,936,000 Rls.

132,081 $

37

1392

اردن

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

116,700

3,062,392,270 Rls.

123,510 $

38

1392

چین

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

107,460

2,936,421,026 Rls.

118,206 $

39

1392

تاجیکستان

09021000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

50,810

2,907,579,368 Rls.

116,848 $

40

1392

عراق

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

72,975

2,754,480,000 Rls.

110,400 $

41

1392

قرقیزستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

98,150

2,662,226,650 Rls.

107,150 $

42

1392

افغانستان

09021000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

57,155

2,514,580,279 Rls.

101,391 $

43

1392

افغانستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

83,810

2,354,562,922 Rls.

94,768 $

44

1392

کنیا

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

228,200

2,264,466,680 Rls.

90,449 $

45

1392

انگلستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

226,100

2,246,101,920 Rls.

90,440 $

46

1392

هند

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

47,600

2,122,893,648 Rls.

85,680 $

47

1392

تاجیکستان

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

47,359

2,114,712,662 Rls.

85,246 $

48

1392

لهستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

198,401

1,968,851,569 Rls.

79,361 $

49

1392

مالزی

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

179,080

1,868,817,958 Rls.

74,427 $

50

1392

آلمان

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

40,132

1,802,190,980 Rls.

72,518 $

51

1392

لهستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

129,398

1,635,226,722 Rls.

65,670 $

52

1392

انگلستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

122,000

1,543,538,000 Rls.

62,000 $

53

1392

امارات متحده عربی

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

38,720

1,488,864,344 Rls.

59,966 $

54

1392

قزاقستان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

39,838

1,373,853,584 Rls.

55,439 $

55

1392

چین

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

55,140

1,366,837,500 Rls.

55,140 $

56

1392

فدراسیون روسیه

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

127,150

1,260,302,620 Rls.

50,860 $

57

1392

لبنان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

35,890

889,565,210 Rls.

35,890 $

58

1392

فدراسیون روسیه

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

29,660

737,970,460 Rls.

26,469 $

59

1392

سنگاپور

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

22,000

538,582,000 Rls.

22,000 $

60

1392

رومانی

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

19,380

484,170,540 Rls.

19,288 $

61

1392

جمهوری مولداوی

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

18,625

460,037,500 Rls.

18,625 $

62

1392

امارات متحده عربی

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

11,903

453,409,057 Rls.

18,257 $

63

1392

ترکیه

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

9,692

449,360,280 Rls.

18,072 $

64

1392

جمهوری چک

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

15,600

408,222,000 Rls.

16,380 $

65

1392

اسپانیا

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

37,030

404,661,950 Rls.

16,338 $

66

1392

اوکراین

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

14,140

346,161,340 Rls.

14,140 $

67

1392

ترکمنستان

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

21,912

262,164,492 Rls.

10,590 $

68

1392

جمهوری چک

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

5,710

256,436,100 Rls.

10,278 $

69

1392

سری لانکا

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

1,980

229,080,302 Rls.

9,250 $

70

1392

پاکستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

23,030

228,144,392 Rls.

9,212 $

71

1392

عراق

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

4,013

177,872,582 Rls.

7,178 $

72

1392

بحرین

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

305

175,838,073 Rls.

7,043 $

73

1392

جمهوری چک

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

17,000

168,460,800 Rls.

6,800 $

74

1392

لهستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

5,820

144,481,500 Rls.

5,820 $

75

1392

چین

09024010

چای سیاه (تخمیر شده ) وچایجزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی

10,000

99,160,000 Rls.

4,000 $

76

1392

قرقیزستان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

2,780

82,646,064 Rls.

3,336 $

77

1392

کانادا

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

151

74,551,177 Rls.

2,999 $

78

1392

قزاقستان

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

1,625

72,510,750 Rls.

2,925 $

79

1392

اسپانیا

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

1,400

69,344,800 Rls.

2,800 $

80

1392

امارات متحده عربی

09021000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

840

47,894,280 Rls.

1,932 $

81

1392

کویت

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

54

40,274,820 Rls.

1,620 $

82

1392

تایوان

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

1,100

35,459,710 Rls.

1,430 $

83

1392

قطر

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

41

30,981,690 Rls.

1,242 $

84

1392

فدراسیون روسیه

09021000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

408

23,253,020 Rls.

938 $

85

1392

جمهوری چک

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

19

14,330,249 Rls.

571 $

86

1392

آلمان

09023090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم

180

8,924,400 Rls.

360 $

87

1392

بوسنی وهرزگوین

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

119

8,878,773 Rls.

356 $

88

1392

نیوزیلند

09024090

چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010

30

7,223,515 Rls.

291 $

89

1392

اتریش

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

7

5,369,976 Rls.

216 $

90

1392

گرجستان

09022000

چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر

100

4,462,200 Rls.

180 $

91

1392

فرانسه

09023010

چای کیسهکای (Tea Bag)

4

3,021,827 Rls.

122 $